Lidské zdroje pro neurovědní výzkum v Královéhradeckém a Ústeckém kraji

 

Vítejte na informační stránce projektu Lidské zdroje pro neurovědní výzkum v Královéhradeckém a Ústeckém kraji, který je veden pod reg.č. CZ.1.07./2.3.00/20.0274

 

Na LF HK začala k 1. 11. 2012 realizace projektu Lidské zdroje pro neurovědy, který je podpořen dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jehož hlavním řešitelem je Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“.

Cílem projektu je vytvoření a podpora dvou výzkumných týmů orientovaných na moderní multidisciplinární obor Neurovědy (Neurosciences) v regionech s vysokým potenciálem růstu vědecké, grantové a publikační činnosti. Dopad projektu bude zajištěn prostřednictvím partnerů v Královéhradeckém kraji (Lékařská fakulta UK v Hradci Králové) a Ústeckém kraji (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem).
Podpora zahrnuje metodické vedení týmů zahraničním vědeckým pracovníkem (Prof. Govindan Dayanithi) a cílené vzdělávání orientované na základní a aplikovaný výzkum v oboru neurověd, zkvalitnění přípravy grantových projektů a prezentace výstupů VaV činnosti.

Na LF UK v Hradci Králové dojde k předání nových informací v rámci výukového pregraduálního programu v průřezu celé výuky studentů, a to formou rozšíření jednotlivých teoretických předmětů výuky jako např. histologie, patofyziologie a následně klinického předmětu onkologie (neuroonkologie). Realizace výuky bude prováděna rozšířením přednášek o aktuální témata formou odborných kurzů. V rámci onkologie bude vytvořen volitelný předmět neuroonkologie (garant předmětu – prof. Filip) a neurobiologie (garant předmětu – prof. Mokrý). Kromě výuky volitelných předmětů proběhne i řada odborných seminářů zaměřených na regenerativní medicínu, buněčnou terapii a tkáňové inženýrství. Semináře připravené ÚEM AV ČR v.v.i. jsou určených pro členy nových výzkumných týmů a studenty.

Projekt byl připraven jako dvou a půlletý a na jeho řešení bylo LF UK v Hradci Králové přiděleno 4 900 500 Kč. Hlavní příjemce je Ústav experimentální medicíny AV ČR, druhým partnerem Krajská zdravotní, a.s

 


logolink

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. - hlavní příjemce

uem

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

  uk

Krajská zdravotní, a.s.

 

Realizační tým LF HK